dinsdag 10 oktober 2017

Hoe word je erkend ventilatieverslaggever?

Sinds 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPBverslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie).

ventilatie

 "Om ventilatie verslaggever te worden moet je slagen voor een theoretisch examen bestaande uit verschillende modules en een praktisch examen waarbij je aantoont dat je beschikt over de nodige bekwaamheid."

Lees meer  

Voor wie? ventilatieverslaggever

  • Iedereen die is betrokken bij het bouwproces kan de rol van ventilatieverslaggever opnemen: architect, studiebureau, EPB-verslaggever, ventilatie-installateur …
  • Het is echter alleen de voorschrijver van het Kwaliteitskader, vandaag het Vlaamse Gewest, die bepalingen kan vastleggen over wie in aanmerking komt als erkend verslaggever.

  • Kandidaat-verslaggevers moeten slagen voor de relevante toetsen en vervolgens een overeenkomst afsluiten met BCCA vzw, waarin ze zich akkoord verklaren met de eisen van het Kwaliteitskader Ventilatie.

Aanmelden als kandidaat-verslaggever?

Vanaf 1 februari 2016 kan u zich aanmelden als kandidaat-verslaggever via de webapplicatie. U doet dit als volgt:

  1. Ga naar de webapplicatie en registreer uw bedrijf.
  2. Vul de gegevens in van de persoon/personen die de theoretische modules zullen doorlopen. Op basis van deze keuze(s), betaalt u het overeenkomstig bedrag dat u vindt op de factuur van BCCA vzw. (betaling kan ook online)
  3. De kandidaten ontvangen een uitnodiging voor de online toets via mail. Ze kunnen deze toets plannen wanneer dat het beste past. Ze krijgen na de toets onmiddellijk hun score.
  4. Wie slaagt krijgt vervolgens toegang tot de webapplicatie om die taken uit te voeren waarvoor hij als ventilatieverslaggever gekwalificeerd is.
  5. Voor de verslaggeving mechanische ventilatie (MV) moet er een praktische test worden afgelegd. Wie geslaagd is voor de theoretische module MV kan een plaats en datum reserveren via de webapplicatie om deze praktische test af te leggen.

 

Opleiding erkend ventilatieverslaggever

Er bestaat geen verplichte opleiding tot erkend verslaggever. Iedereen kan zich via zelfstudie voorbereiden op de toets. De volgende documenten gelden daarbij als richtlijn:

BCCA vzw biedt, in samenwerking met BCQS vzw en de betrokken stakeholders, een vrijwillige opleiding voor ventilatieverslaggevers. Deze opleiding handelt over het Kwaliteitskader Ventilatie dat BCCA vzw organiseert.

 

Bekijk alle informatie op IkVentileerVerstandig.be

 

(bron: www.ikventileerverstandig.be)