vrijdag 30 januari 2015

Cheyns lost vochtprobleem op

Een ventilatiesysteem D zorgt voor een gezond binnenklimaat in woningen

In de omgeving van luchthavens hebben bewoners vaak klachten van lawaaihinder. De overheid biedt daarom premies aan voor een betere isolatie van de woningen.

Uitdaging
Dankzij deze premies hebben veel huiseigenaars hun woning beter kunnen isoleren tegen geluidsoverlast. Omdat de huizen beter geïsoleerd zijn, kan dit in bepaalde gevallen leiden tot schimmelvorming door een verminderde natuurlijke ventilatie.
Als er niet geventileerd wordt, krijg je snel vochtophoping. Dit kan zijn door regendoorslag, uit de grond of van de bewoners: met onze dagdagelijkse activiteiten produceren we 10 à 12 liter vocht per dag. Dit onder meer door te ademen, te koken, wassen,… Al dat vocht zou door te ventileren uit de woning afgevoerd moeten worden.
Een nieuwe of oudere woning ? Een ventilatiesysteem van Vent-Axia kan in beide geïnstalleerd worden.  Een ventilatiesysteem D zorgt dan ook voor een gezond binnenklimaat in woningen.

De oplossing
ventilairMijnheer Dupont heeft dan ook contact opgenomen met zijn installateur om dit probleem met hem te bespreken. Samen met de studiedienst van Cheyns heeft de installateur gekeken naar een gepaste oplossing om dit probleem aan te pakken. Jean-Pierre Dubois, HVAC specialist bij Cheyns, heeft een compleet voorstel voor hem uitgewerkt. Onze studiedienst berekende de gewenste luchtpuls en -extractie om zo de nodige materialen te bepalen: de diameters van de kanalen werden bepaald, rekening houdend met de normeringen en zonder afbreuk te doen aan het comfort van de bewoner.

In dit specifieke geval ging het om een gelijkvloerse woning: er werd dan ook gezocht naar een oplossing waarbij hoofdzakelijk de gewelven werden gebruikt zodat er een minimaal verlies was aan bewoonbare oppervlakte.
Voor de kanalen gebruikte men Sonodec: deze flexibele slang is zowel thermisch als akoestisch geïsoleerd. De Sonodec bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaat-binnenslang welke thermisch en akoestisch geïsoleerd is met glaswol. De buitenmantel is met glasvezel versterkt.

Resultaat
Na de inwerkingstelling van het ventilatiesysteem kwam reeds heel vlug verbetering voor het vochtigheidsprobleem en de specifieke geurhinder. Mijnheer Dupont is dan ook uiterst tevreden over de voorgestelde oplossing.

De studiedienst van Cheyns staat te uw beschikking voor uw project, zowel residentieel als industrieel.
Zij ondersteunt u graag met:

  • een gedetailleerde studie op maat van uw wensen
  • een duidelijke kostprijsberekening
  • een werfbezoek indien nodig
  • volledige technische ondersteuning
  • levering van kwaliteitsvol materiaal