dinsdag 18 oktober 2016

Opleiding tot ventilatieverslaggever

Sinds 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPBverslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie).

ventilatie

 Wilt u deelnemen aan een opleiding of het examen als ventilatieverslaggever ?
 Neem contact op met onze studiedienst HVAC voor meer info of ga naar de site van SBM!
SBM voorziet een korte, krachtige opleiding voor kandidaat ventilatieverslaggevers. Op die manier bent u optimaal voorbereid voor het verplichte examen.

Opleiding  

Voor wie ? ventilatieverslaggever

  • Alle bij het bouwproces en bij de ventilatie betrokken partijen (architect, studiebureau, EPBverslaggever, ventilatie-installateur, enz.) kunnen optreden als ventilatieverslaggever. 
  • De voorschrijver van het kwaliteitskader (vandaag enkel het Vlaamse Gewest) kan echter bepalingen vastleggen ivm wie in aanmerking komt.

Zij moeten hiervoor slagen in de betreffende examens en zij moeten een overeenkomst afsluiten met BCCA vzw (Belgian Construction Certification Association) waarin zij zich akkoord verklaren met de eisen van het kwaliteitskader ventilatie om als erkend ventilatieverslaggever te kunnen optreden.

Waarom ?

Uit controles blijkt dat de gerapporteerde debieten door bouwheren, plaatsers en EPB-verslaggevers niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat de luchtkwaliteit in een woning niet voldoende is. Deze verslaggeving is van toepassing op alle ventilatiesystemen: A, B, C en D.

Subsidies

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen lanceerde op 1 april 2016 de vernieuwde kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming:

  • Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. 
  • Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen, met een steunpercentage van 30%.