maandag 13 juli 2015

Normen noodverlichting

Wanneer en hoe noodverlichting  toegepast moet worden, is bij wet geregeld. Bovendien gelden voor de technische uitvoering  tal van normen en regels.

EUROPESE TOEPASSINGSNORM EN 1838 IN BEELDEUROPESE TOEPASSINGSNORM EN 1838 IN BEELDnvimage
De tekening onderaan toont de vereiste minimale horizontale verlichtingssterkte op de vloer volgens de plaats en functie in een gebouw.  

Meer info

EUROPESE TOEPASSINGSNORM  EN 1838

EN 1838De Europese norm  EN 1838 (Verlichtingstoepassingen – Noodverlichting)  omschrijft  de lichttechnische eigenschappen waaraan noodverlichting  dient te voldoen om deze taak naar behoren te kunnen vervullen. We vatten ze even voor u samen.

Veiligheidsverlichting

Dit is de verlichting die aangaat zodra de normale kunstverlichting ophoudt te functioneren nadat de netspanning is weggevallen. Zo kunnen mensen veilig en zonder paniek hun werk beëindigen en geraken ze veilig uit een gebouw.

Anti-paniek verlichting  

De antipaniekverlichting  is nodig om een activiteit  veilig te kunnen afsluiten, om zich te kunnen oriënteren, om obstakels tussen de werkplek en de vluchtweg te kunnen identificeren en omzei-len, en om zich veilig, ongehinderd en zonder paniek naar de vluchtweg te kunnen verplaatsen.

Evacuatieverlichting

De evacuatieverlichting  laat toe hindernissen en obstakels te herkennen en de vluchtwegen veilig te gebruiken. Zij omvat enerzijds de vluchtwegverlichting  en anderzijds de signalering door middel van verlichte pictogrammen.

Veilig een gebouw ontruimen kan alleen als de hiervoor voorziene vluchtwegen efficiënt verlicht worden, ook aan de buitenzijde van een finale uitgang.

Met behulp van signalering wordt de dichtstbijzijnde vluchtmogelijkheid aangegeven. Goede zichtbaarheid en snelle herkenning van de bewegwijzering van vluchtwegen zijn in nood situaties van levensbelang. Hiertoe werden in de ISO richtlijn ISO 7010 eenduidige pictogrammen vastgelegd die door hun universeel karakter bijdragen tot een vlotte en veilige evacuatie van het gebouw. Bovendien is door het gebruik van deze pictogrammen de vluchtweg in ieder gebouw op dezelfde manier te herkennen. De kleuren dienen conform ISO 3864 te zijn.


pictoInterne verlichte signaleringen zijn op grotere afstand beter herkenbaar dan uitwendig verlichte  signaleringen.  De EN 1838 bevat een formule die de herkenningsafstand (d) bepaalt afhankelijk van de hoogte van het pictogram (h) en een constante waarde (z), waarbij:

 • z =100 voor extern verlichte signalering
 • z = 200 voor intern verlichte signalering
 • d = z x h

Voor signalering heeft o.a. ETAP een volledig gamma symbolen en pictogrammen  conform  de Europese richtlijnen.  Ook voor informatieve pictogrammen heeft o.a. ETAP een uitgebreide  reeks beelden, in een uniforme stijl, voor het aanduiden van voorzieningen zoals telefoon, lift, enz. Ook gepersonaliseerde pictogrammen  kunnen wij voor u ontwerpen, aansluitend op uw huisstijl of de stijl van uw gebouw zoals bv. voor kinderopvang of vergaderruimte.

Verlichting van werkplakken met verhoogd risico

De verlichting van werkplekken met verhoogd risico (10% van het normale vereiste niveau, nooit minder dan 15 lux) heeft tot doel de veiligheid te verzekeren op plaatsen waar een potentiëel gevaarlijke activiteit wordt verricht. Gevaarlijke werkplekken zijn bijvoorbeeld plaatsen waar een hoge temperatuur heerst, waar schadelijke dampen vrijkomen, waar bewegende werk-tuigen staan of waar een hoge elektrische spanning gebruikt wordt.

De EN 1838 omschijft ook de minimale gelijkmatigheid van de noodverlichting: antipaniek-verlichting (1/40), vluchtwegverlichting (1/40), verlichting van werkplekken met verhoogd risico (1/10) en signalering (1/10).

EUROPESE TOEPASSINGSNORM EN 1838 IN BEELD

De tekening hieronder toont de vereiste minimale horizontale verlichtingssterkte op de vloer volgens de plaats en functie in een gebouw. Naast vluchtwegen en (nood)uitgangen legt de EN 1838 de nadruk op de volgende plaatsen waar een noodverlichtings armatuur geplaatst dient te worden:

 • bij elke uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood
 • nabij trappen zodat elke traptrede direct wordt aangelicht
 • nabij enig ander niveauverschil
 • voorgeschreven nooduitgangen en signalering
 • bij elke richtingsverandering
 • bij elke kruising van gangen
 • aan de buitenkant van en in de nabijheid van elke uitgang naar buiten
 • nabij elke EHBO-post
 • nabij elk onderdeel van de brand bestrijdingsuitrusting en brandmelders.

nood2

EUROPESE TOEPASSINGSNORM EN 1838 IN BEELDWENST U MEER INFO OVER NOODVERLICHTING?
Neem contact met onze studiedienst op het nummer 056/36.57.11 of met onze projectmanager verlichting Alain Florée (056/36.57.37 of afl@cheyns.be).

Meer info